UPDATE: Prijsuitreiking na de zomer! – “Dikke mist brandt in de zak van mijn jurk” – 2018, en op naar 2019!

UITSTEL UITREIKING

DOOR WAT VERTRAGINGEN EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN HEEFT DE ORGANISATIE BESLOTEN DE PRIJSUITREIKING VAN DE VERTAALWEDSTRIJD HEBREEUWS NA DE ZOMER PLAATS TE LATEN HEBBEN; WIJ MIKKEN OP EIND SEPTEMBER. OVER DE PRECIEZE DATUM WORDT ZO SPOEDIG MOGELIJK BERICHT. DANK VOOR HET BEGRIP!

 DE NIEUWE GEDICHTEN STAAN NU ONLINE!

De zomervakantie is voorbij, en het nieuwe academische jaar is weer in volle gang. Dat is leuk, want dat betekent ook weer een nieuwe Vertaalwedstrijd Hebreeuws, en na het succes van de tweede editie, afgelopen juni, hebben wij er erg veel zin in het komende jaar hard te werken om nog meer vertalers en een nog groter publiek te trekken. Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor de Israëlische dichteres Miri Ben Simhon (1950-1996), waarover hieronder meer. Iets verder naar beneden leest u nog wat woorden over het afgelopen jaar.

2018-2019: Miri Ben Simhon

Miri-Ben-Simhon UPDATE: Prijsuitreiking na de zomer! - “Dikke mist brandt in de zak van mijn jurk” - 2018, en op naar 2019!

Het komende jaar zal de Vertaalwedstrijd Hebreeuws, zoals hierboven al beschreven, in het teken staan van de Israëlische dichteres Miri Ben Simhon. Hieronder volgt een kleine introducerende tekst door Yaniv Hagbi, een van de leden van de organisatie.

“Dikke mist brandt in de zak van mijn jurk”: Miri Ben Simhon

Bij de laatste twee vertaalwedstrijden hebben wij Bialik en Rachel geïntroduceerd, die wij inmiddels ‘klassieke’ moderne Hebreeuwse dichters kunnen noemen. Omdat wij verschillende stemmen, thema’s, stijlen en tijdperken proberen te introduceren hebben wij besloten om de vertaalwedstrijd van dit jaar te wijden aan de poëzie van Miri Ben Simhon (1950-1996). Tot aan haar dood op 2 juli 1996, door een ongeluk waarvan velen denken dat het zelfmoord was, is het werk Ben Simhon in 3 poëzie-collecties gepubliceerd.

De laatste jaren ontving de poëzie van Miri Ben Simhon hernieuwde waardering in Israëls literaire kringen. In 2010 werd Shirat Miriam gepubliceerd met de ondertitel ‘Biografische Bloemlezing’ (Biographical Anthology). De aanzienlijke invloed die Ben Simhon had, en nog steeds heeft, is te zien aan de vele gedichten die in deze bloemlezing voorkomen die aan haar zijn gewijd, of door haar zijn geïnspireerd. In 2018 verscheen een ander boek, een uitgebreide verzameling die al haar gepubliceerde en ongepubliceerde poëzie omvatte. Men moet erkennen dat de hernieuwde aandacht die Ben Simhon de laatste jaren krijgt, voor een belangrijk deel te zien valt in het licht van haar Mizrahi-achtergrond.

Als eersteklas dichteres kan Ben Simhon erg handig zijn in de pogingen om de Israëlische, Hebreeuwse canon opnieuw te definiëren. Dat gezegd zijnde, en hoewel de Mizrahi-kwestie een belangrijk thema is in de gedichten van Ben Simhon, moet men haar werk niet eenvoudigweg beperken tot dit label. In het relatief kleine corpus van werken dat Ben Simhon achterliet kan men namelijk de kruispunten van vele verschillende thema’s ontdekken, zoals: Ars-poëtica, liefde en erotiek, vrouwelijkheid, jeugd, sociale kritiek, humor, diepe droefheid en soms zelfs wanen of de angst om gek te worden.

In de zakken van Ben Simhon’s poëtische kleding branden al deze thema’s samen en creëren een mengsel dat veel groter is dan de som van hun delen.

Voor meer informatie: https://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/28160/0/Miri-Ben-Simhon

Voor de recent verschenen verzamelbundel met Ben Simhons gedichten, zie deze website.

 

Ter gelegenheid van de nieuwe Vertaalwedstrijd hebben wij net als bij de voorgaande jaren weer een schilderij van Yair Aa uit mogen kiezen, dat ook weer geveild zal worden. Meer informatie hierover volgt.

Miri-Ben-Simhon UPDATE: Prijsuitreiking na de zomer! - “Dikke mist brandt in de zak van mijn jurk” - 2018, en op naar 2019!

 

***

Enkele woorden over de afgelopen editie

De afgelopen editie, waarvan de prijsuitreiking op 26 juni in het café van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam plaatshad, stond in het teken van de zeer populaire Israëlische dichteres Rachel Blaustein Sela (1890-1931), in Israel simpelweg bekend als Rachel (de Dichteres). Haar krachtige en intieme gedichten zorgden voor behoorlijk uiteenlopende vertalingen, die ook weer op allerlei verschillende wijzen geïnterpreteerd konden worden. Zoals de jury in haar rapport (hieronder te downloaden) schrijft, is het niet makkelijk om een artistieke inspanning als een vertaling in wedstrijdvorm te beoordelen. Daar komt nog bij dat de gedichten van de Vertaalwedstrijd door ‘amateurs’ zijn vertaald, hetgeen de jury heeft doen beslissen te spreken over goede en betere vertalingen. Dit is een elegante benadering, die respecteert dat de vertalers allen een bijzondere en gevoelige prestatie hebben geleverd.

Van de ruim twintig ontvangen (serieuze) vertalingen, zijn er niettemin drie aangewezen die de jury meer dan de andere roerden, en waarvan dan weer één is aangewezen als de mooiste:

De derde prijs, met het keuzegedicht Choni ha-Me’aggel, ging naar Dineke Houtman!

De tweede prijs, met het keuzegedicht Kochi holech wa-dal, ging naar Kees Schakel!

De eerste prijs, met het keuzegedicht Ani, ging naar Bart Trouwborst!

De jury schreef vol lof over alle gedichten, maar in het bijzonder over die van de winnaars, die ‘de vertellende toon intact hadden gehouden’ (Houtman), ‘goedlopende zinnen met een duidelijke boodschap’ kenden (Schakel), en ‘een rijmende, goed lopende en begrijpelijke’ vertaling waren (Trouwborst).

Nogmaals van harte gefeliciteerd, allen!

Het volledig Juryrapport is hier te downloaden.

Onze dank aan alle deelnemers, en wij hopen jullie vertalingen voor het komende jaar weer te mogen ontvangen. Tot bij de prijsuitreiking!

 

 

 

De boeken met de gedichten van de finalisten van 2017 en 2018 zijn verkrijgbaar via Amphora Books

Miri-Ben-Simhon UPDATE: Prijsuitreiking na de zomer! - “Dikke mist brandt in de zak van mijn jurk” - 2018, en op naar 2019!Miri-Ben-Simhon UPDATE: Prijsuitreiking na de zomer! - “Dikke mist brandt in de zak van mijn jurk” - 2018, en op naar 2019!