Over de dichteres

Miri Ben Simhon

 

Het komende jaar zal de Vertaalwedstrijd Hebreeuws, zoals hierboven al beschreven, in het teken staan van de Israëlische dichteres Miri Ben Simhon. Hieronder volgt een kleine introducerende tekst door Yaniv Hagbi, een van de leden van de organisatie.

 

Miri-Ben-Simhon Over de dichteres

Miri ben Simhon

“Dikke mist brandt in de zak van mijn jurk”

Bij de laatste twee vertaalwedstrijden hebben wij Bialik en Rachel geïntroduceerd, die wij inmiddels ‘klassieke’ moderne Hebreeuwse dichters kunnen noemen. Omdat wij verschillende stemmen, thema’s, stijlen en tijdperken proberen te introduceren hebben wij besloten om de vertaalwedstrijd van dit jaar te wijden aan de poëzie van Miri Ben Simhon (1950-1996). Tot aan haar dood op 2 juli 1996, door een ongeluk waarvan velen denken dat het zelfmoord was, is het werk Ben Simhon in 3 poëzie-collecties gepubliceerd.

De laatste jaren ontving de poëzie van Miri Ben Simhon hernieuwde waardering in Israëls literaire kringen. In 2010 werd Shirat Miriam gepubliceerd met de ondertitel ‘Biografische Bloemlezing’ (Biographical Anthology). De aanzienlijke invloed die Ben Simhon had, en nog steeds heeft, is te zien aan de vele gedichten die in deze bloemlezing voorkomen die aan haar zijn gewijd, of door haar zijn geïnspireerd. In 2018 verscheen een ander boek, een uitgebreide verzameling die al haar gepubliceerde en ongepubliceerde poëzie omvatte. Men moet erkennen dat de hernieuwde aandacht die Ben Simhon de laatste jaren krijgt, voor een belangrijk deel te zien valt in het licht van haar Mizrahi-achtergrond.

Als eersteklas dichteres kan Ben Simhon erg handig zijn in de pogingen om de Israëlische, Hebreeuwse canon opnieuw te definiëren. Dat gezegd   zijnde, en hoewel de Mizrahi-kwestie een belangrijk thema is in de gedichten van Ben Simhon, moet men haar werk niet eenvoudigweg beperken tot dit label. In het relatief kleine corpus van werken dat Ben Simhon achterliet kan men namelijk de kruispunten van vele verschillende thema’s ontdekken, zoals: Ars-poëtica, liefde en erotiek, vrouwelijkheid, jeugd, sociale kritiek, humor, diepe droefheid en soms zelfs wanen of de angst om gek te worden.

In de zakken van Ben Simhon’s poëtische kleding branden al deze thema’s samen en creëren een mengsel dat veel groter is dan de som van hun delen.

Voor meer informatie: https://www.poetryinternationalweb.netpi/site/poet/item/28160/0/Miri-Ben-Simhon

Voor de recent verschenen verzamelbundel met Ben Simhons gedichten, zie deze website.