Reglement

Reglement Vertaalwedstrijd Hebreeuws 2018/2019

 1. Organisatie

Vertaalwedstrijd Hebreeuws is een project van de Universiteit van Amsterdam en studentenvereniging Sechel in samenwerking met het Juda Palache Instituut en JSG Maimonides. Het project wordt gesteund door Crescas, Poëziecentrum en Bibliotheca Rosenthaliana.

 1. Doel

Vertaalwedstrijd Hebreeuws kent een aantal doelen:

 • De belangstelling voor de Hebreeuwse taal en literatuur vergroten;
 • Organisaties en individuen die geïnteresseerd zijn in de Hebreeuwse literatuur samenbrengen;
 • De Hebreeuwse poëzie toegankelijk maken voor de Nederlandstalige lezer.
 • Een reeks Hebreeuwse poëzie in Nederlandse vertaling uitbrengen, bestaande uit dichtbundels van belangrijke Hebreeuwse dichters. Elke bundel zal de inzendingen van de finalisten van dat jaar bevatten, eventueel aangevuld met bestaande vertalingen van de betreffende dichter.
 1. De wedstrijd

Vertaalwedstrijd Hebreeuws is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij elk jaar een andere Hebreeuwstalige dichter centraal staat.

 Via de website (www.vertaalwedstrijdhebreeuw.nl ) wordt een selectie gedichten van de dichter voor vertaling aangeboden. Elke deelnemer wordt gevraagd twee gedichten te vertalen:

 • Een gezamenlijk gedicht dat door de organisatie wordt aangewezen en door alle deelnemers vertaald moet worden;
 • Een individueel gedicht, door de deelnemer zelf gekozen uit de aangeboden selectie. Hierbij geldt dat elk gedicht uit de selectie slechts door twee deelnemers vertaald kan worden.
 1. Deelname
Deelname staat open voor eenieder die voldoende kennis van het Hebreeuws en het Nederlands meent te bezitten; professionele literaire vertalers, bloed- en aanverwanten van de juryleden en medewerkers van de UvA en Crescas zijn echter uitgesloten van de drie geldprijzen.

Deelnemers mogen de vertalingen individueel of in groepsverband inzenden.

Deelnemers dienen zich voor de vertaalwedstrijd in te schrijven via de website: www.vertaalwedstrijdhebreeuws.nl. Door zich in te schrijven geeft de deelnemer te kennen op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord te gaan. Na inschrijving krijgt de deelnemer per e-mail een bevestiging en een inschrijfnummer.

De vertalingen dienen per e-mail als volgt ingezonden te worden:

 • In de e-mail zelf worden naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemer vermeld;
 • De vertalingen, in PDF formaat, worden als bijlage aan de e-mail toegevoegd;
 • In de vertaling zelf worden geen persoonsgegevens van de vertaler vermeld;
 • Boven aan de vertaling dient het inschrijfnummer te staan.
 1. Jurering

De organisatoren benoemen een professionele jury. De beoordelingen en besluiten van de jury zijn bindend. Over de uitspraken van de jury wordt niet gecorrespondeerd. De jury mag bij de beoordeling van de vertalingen advies inwinnen van externe deskundigen.

Alle deelnemers worden anoniem beoordeeld op grond van beide vertalingen.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar de volgende punten:

 • Begrip van de brontaal;
 • Beheersing van het Nederlands;
 • Juistheid én creativiteit van de vertaling.

In eerste instantie kiest de jury de finalisten; daaruit worden de drie winnaars gekozen.

Bij onvoldoende niveau van de inzendingen mogen de jury en de organisatoren beslissen om een of meerdere prijzen niet uit te reiken.

 1. Prijzen

De drie winnaars van de vertaalwedstrijd ontvangen respectievelijk:

1e prijs: € 250

2e prijs: € 150

3e prijs: € 100

 1. Rechten

De organisatoren verkrijgen het alleenrecht op de ingezonden vertalingen en mogen deze gebruiken voor publicatie, mits onder vermelding van de bron. De vertaler vrijwaart de organisatoren van alle aanspraken van derden wegens inbreuk op de auteursrechten.

 1. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.