Wat is het toch?

2e plek vertaalwedstrijd 2020 – door mevrouw Houtman

Wat is het toch?

Wat sijpelt er door vanonder de alledaagse last?

Wat is het toch dat de lente ontluikt

terwijl ik hem was vergeten?

Kinderen in de speeltuin

hebben plezier:

Welkom

aan de dagen en de jeugd!

Zegenspreuk van iemand die kuiert onder Zijn verblekende hemel.